Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

drosselbjergstrand.dk

Forslag

---------------------------- 15-08-2017 ----------------------------

Forslag til generalforsamlingen fra Brian Petersen

Forslag til generalforsamlingen fra Ib Hansen

---------------------------- 19-08-2016 ----------------------------

To forslag til generalforsamlingen

---------------------------- 19-08-2015 ----------------------------

Forslag til generalforsamlingen i Drøsselbjerg Strands Grundejerforening den 30. august 2015

---------------------------- 21-08-2014 ----------------------------

Nedstående forslag bedes behandlet på Drøsselbjerg Strands grundejerforenings generalforsamling den 31. august 2014.

Generalforsamlingen godkender en forhøjelse af den årlige kompensation til formand og kasser med henholdsvis kr. 500,- og kr. 1.000,- således at den samlede udgift vil udgøre kr. 12.500,-

Begrundelse:

Kompensationen (kontorhold, internet, telefon m.m.) har ikke været reguleret i flere år ligesom arbejdets omfang er forøget med de mange nye medlemmer af grundejerforeningen.

Grundejer
Lis og Bjarni Fischer
Helenevej 8

---------------------------- 14-08-2013 ----------------------------

Helenevej 17 – Drøsselbjerg Strand

Undertegnede er ejer af ovennævnte sommerhus. Med henblik på den kommende generalforsamling skal jeg foreslå, at det såkaldte friareal mod vandet fremtidigt får lov til at henligge som naturområde.

Som det ser ud nu er det ikke en skønhedsåbenvaring – en endeløs græsmark! Hvis vi holder op med at slå græsset, giver vi de vilde blomster, fuglene, insekterne og sommerfuglene et sted at trives. Kort sagt vi skabe et stykke natur vi kan glæde os over på vore spadsereture. En såkaldt trampesti vil hurtigt opstå – faktisk en fortsættelse af ’Musholmleden’ mod Mullerup Havn. Naturen kan genskabes for ingen penge – tværtimod sparer Grundejerforeningen udgifter til en elendig græsslåning, som kun opkører muldvarpeskud og efterlader klumper af vissent græs.

Ydermere, huller i vejen er de mest effektive og billige fart barrierere til gavn for alle måske undtagen de få for hvem 2-3 minutters ekstra køretid er vigtig! I samme ånd mener jeg, at slåning af rabatter udenfor de enkelte huse bør være op til den individuelle grundejer!

Jo mere natur desto bedre!

Med venlig hilsen,
Per Jørgensen

---------------------------- 16-08-2012 ----------------------------

Vedr. pligt til vintervedligeholdelse, forslag 1+2

Vedr. pligt til vintervedligeholdelse, Forslag - EV01-2012

---------------------------- 18-08-2011 ----------------------------

Skiltning på Olymposvej

---------------------------- 11-08-2010 ----------------------------

Placering af et skilt for enden af Olympusvej (på Helenevej) der, med pile, angiver hvilke husnumre, der ligger til venstre og til højre.

Begrundelse: Der er en overraskende og generende mængde unødig trafik ned i vores ende af Helenevej, der måske kunne undgås/minimeres, hvis folk vidste hvilke husnumre der er til højre og til venstre.

På forhånd tak.

Med venlig hilsen

Jan Møller, Helenevej 18

---------------------------- 15-08-2009 ----------------------------

Forslag 1 + 2

Forslag 3

Forslag 4

Forslag 5-6

Forslag 7

Forslag 8

Bestyrelsen, 15-08-2009.

---------------------------- 14-08-2008 ----------------------------

Forslag 1

Forslag 2

Forslag 3

Forslag 5

Forslag 6