Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

drosselbjergstrand.dk

Kalender 2017

Januar 
Februar 
Marts 
April 
MajBadebroer sættes op.
Juni
  • Vi overgår til uge-tømning af affald.
  • Sankt Hans bål kl. 21.00 på fællesareal ved stranden.
JuliDer udsendes indkaldelse til generalforsamling og opkrævning af medlemskab.
AugustGeneralforsamling den 27. på Skipperkroen i Mullerup.
September1. september: Sidste frist for indbetaling af kontingent. Vi overgår til 14 dages tømning af affald.
OktoberBadebroer tages op.
November 
December